Vælg en side

Målgruppen

Målgruppen for Specialrådgivningens ydelser er børn og unge i alderen 0 til 17 år med et varigt høretab, som ikke kan få tilstrækkelig hjælp og støtte af kommunale tilbud og derfor har brug for ydelser på et højt specialiseret niveau.

Høretabet skal primært forstås i forhold til funktionsevne og ikke diagnose. Det vil sige, at børn og unge er inkluderet i målgruppen, hvis høretabet medfører vanskeligheder i forhold til hørelse, sprog og kommunikation med betydelig konsekvenser for aktivitet og deltagelse.

Målgruppen omfatter desuden børn og unge, der udover et tidligt, varigt høretab, også har én eller flere andre funktionsnedsættelser.

Yderligere er pårørende og fagpersoner med tilknytning til børnene/de unge en del af mål­gruppen.

Alle henvendelser bliver vurderet i forhold til en række inklusionskriterier, som skal være opfyldt for at være berettiget til at gøre brug af Specialrådgivningens ydelser. Kriterierne er bl.a.

  • At der hos barnet er konstateret eller er en begrundet mistanke om et varigt høretab.
  • At vurderingen er fortaget af en læge på en audiologisk afdeling.
  • At der optræder en særlig sværhedsgrad i den enkelte funktionsnedsættelse eller en flerhed af funktionsnedsættelser, som kræver højt specialiseret faglig viden.
  • At der ligger en audiologopædisk/pædagogisk/psykologisk faglig vurdering til grund for henvendelsen foretaget af PPR eller lignende instans.

Henvendelser skal i udgangspunktet komme fra fagpersoner i PPR eller lignende instanser. Borgere (forældre), som henvender sig direkte til Specialrådgivningen, vil typisk blive henvist til at kontakte egen kommune.

Vedr. materialeproduktion er voksne med høretab samt tegn til tale-brugere en del af målgruppen. Du kan læse mere om målgruppen for materialeproduktion her.