Målgruppen

Vi er et tilbud til kommuner, regioner, fagpersoner og pårørende i de sager, hvor der er brug for sparring, supplerende viden, specialrådgivning og udredning i forhold til at give den rette hjælp.

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år med en varig hørenedsættelse, hvor der er behov for et højtspecialiseret tilbud. Målgruppen omfatter desuden børn og unge, som i tillæg til hørenedsættelsen har anden funktionsnedsættelse.

Hørenedsættelsen skal primært forstås i forhold til funktionsevne og ikke udelukkende diagnose. Det vil sige, at børn og unge er inkluderet i målgruppen, hvis hørenedsættelsen medfører vanskeligheder med betydning for aktivitet og deltagelse.

Alle henvendelser skal bero på en faglig vurdering foretaget af kommunal talehørekonsulent, som ligeledes skal være afsender på henvendelsen.

Andre, som henvender sig direkte til os, vil typisk blive henvist til at kontakte egen kommune.

I forhold til Materialecentret kan målgruppen for materialeproduktion ses her.