Lovgrundlag

Vi leverer landsdækkende højtspecialiseret rådgivning på vegne af VISO, den koordinerende specialrådgivning (KaS), som er en del af Socialstyrelsen.

Jf. Lov om Social Service, Lov nr. 722 af 25.06.2014 har Socialstyrelsen ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningsydelser og for koordination af vidensudvikling i forhold til den mest specialiserede indsats på området. Ydelserne tilvejebringes igennem et leverandørnetværk, og på høretabsområdet er vi udvalgt til at varetage opgaven.


Rådgivningen er uden udgift for henvender.

Vi beskriver barnets behov – rådgivningen omfatter ikke juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger.