Vælg en side

Opdrag og lovgrundlag

Specialrådgivning til børn og unge med høretab leverer højt specialiserede ydelser til målgruppen i hele Danmark på opdrag fra Koordening af Specialrådgivningen (KaS), som er en del af VISO i Socialstyrelsen.

Jf. Lov om Social Service, Lov nr. 722 af 25.06.2014 har Socialstyrelsen ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningsydelser og for koordination af vidensudvikling i forhold til den mest specialiserede indsats på området. Ydelserne tilvejebringes igennem et leverandørnetværk, og på høretabsområdet er Specialrådgivningen til Børn og unge med høretab udvalgt til at varetage opgaven.

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab yder landsdækkende rådgivning til kommuner og borgere samt til kommunale, regionale og private tilbud i de mest specialiserede sager. Rådgivningen er uden udgift for henvender.

Specialrådgivningen omfatter ikke juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger. Den er vejledende, og kommunerne har ikke pligt til at følge den rådgivning, Specialrådgivningen til børn og unge giver.