Vi leverer

Specialrådgivning

Vi leverer højtspecialiseret rådgivning vedrørende børn og unge med hørenedsættelse i alderen 0 til og med 17 år enten ved rådgivningsforløb eller ved åben rådgivning. 

Rådgivningsforløb tilrettelægges typisk i samarbejde med den kommunale talehørekonsulent, pårørende og det faglige netværk (pædagoger, lærere etc.).

Formålet er at styrke barnets/den unges mulighed for aktivitet og deltagelse. Rådgivningsforløb tager altid udgangspunkt i den enkeltes behov, særlige udfordringer og potentiale. Vi arbejder helhedsorienteret og på baggrund af evidensbaseret viden om metoder og tilgange samt erfaringer fra praksis.


Åben rådgivning kan gives fysisk, virtuelt, gennem telefonsamtaler eller per mail. 

Udredning som del af et rådgivningsforløb

Som del af et rådgivningsforløb kan vi levere et mono- eller tværfagligt udredningsforløb med henblik på at afdække funktionsniveau, udfordringer og potentialer. Forløbet bidrager med viden om eksempelvis sprogligt, kommunikativt, psykosocialt, kogni­tivt og sansemotorisk niveau.

 

 

Kurser

Vi tilbyder kurser for fagpersoner og pårørende til børn og unge, bl.a. kurser henvendt til lærere og pædagoger, som arbejder med børn med hørenedsættelse i hverdagen.

Eksempler:

  • Børn med høretab 0-6 år: Audiologi og Pædagogik
  • Elever med høretab: Audiologi og Læringsmiljø
  • Opdatering i den audiologopædiske rådgivningsfunktion
  • Klar, Parat, Skolestart
  • Tour de AVT
  • Online netværksgrupper for skoleelever

Der afholdes kurser tre steder i landet (i Fredericia, Taastrup og Aalborg) samt online. Desuden afholdes en del kurser lokalt efter behov.

Hvis du har spørgsmål til kurserne eller ønsker om kurser, som ikke p.t. bliver udbudt, er du meget velkommen kontakte os.

Vidensarbejde

Vi arbejder løbende med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden.

Vi deltager desuden i faglige netværksarbejder og i udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen, metoder og indsatser.

Eksempler på vidensarbejde:

– Siden efteråret 2021 har vi samarbejdet med Decibel om dokumentations- og vidensudvikling. Samarbejdet fortsætter frem til 2024

– I 2022 indgår vi i et samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), hvor vi bidrager med erfaringer fra praksis til et projekt, som omhandler intervention rettet mod pragmatiske vanskeligheder hos børn med hørenedsættelse

– Vi deltager i et ERASMUS+ (EU programme for education, traning, youth and sport) projekt mellem landene Finland, Tyskland, Slovenien og Danmark. Projektet hedder TrapUp og formålet er at udveksle erfaringer ift. best practice til undervisning af elever med hørenedsættelse

Materialer

Vi udvikler og producerer særligt tilrettelagte undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer.

Opgaven varetager vi primært på Materialecentret, som et et specialpædagogisk forlag, der udgiver publikationer til brug på dagtilbuds-, skole- og voksenundervisningsområdet. På Materialecentrets hjemmeside www.matcen.dk kan du se og bestille materialer.